Obec Dražičky se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský, v nadmořské výšce 460 - 440 m, terén klesá k severozápadu k řece Lužnici. Lesnatá krajina podél řeky ze severu a volná krajina se zemědělskou výrobou na jihu. Na východ od obce je kamenolom. Nad obcí z východní strany je rybník Hořejší z něho vytékající vody jsou před obcí svedené do potrubí s vyústěním v rybníku Návesník. Pod obcí na západ vytékají vody do hlubokého zarostlého koryta a odtud do Lužnice. Obec je na návětrné straně a je z ní dobrý rozhled severním směrem.

Obec se nachází na silnici III. třídy, která v obci končí. Dopravní spojení je pouze z jihovýchodní strany od obce Slapy. Odtud dále po silnici I. třídy do Bechyně nebo Tábora. Vzdálenost k okresnímu městu je 5 km.

Obec Dražičky je v dosahu MHD, kterou provozuje společnost Commet Plus spol. s r.o. Pravidelné autobusové spojení je zajištěno ve všední dny linkou číslo 30 (odjezdy z Dražiček).

ZDE naleznete aktuální jízdní řád (pdf soubor)

 

http://mapy.cz/turisticka