Závěrečný účet za rok  Dokumenty ke stažení                                                               Zveřejněno 
 Závěrečný účet 2022

Protokol o schválení účetní závěrky 2022(168kB)Závěrečný účet 2022(535kB)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022(238kB)Rozvaha 2022(85kB)Výkaz zisku a ztrát 2022(66kB)Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022(188kB)Inventarizační zpráva 2022(162kB)

11.5.2023
 Závěrečný účet 2021

Protokol o schválení účetní závěrky 2021(52kB)Závěrečný účet 2021(262kB)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021(291kB)Rozvaha 2021(85kB)Výkaz zisku a ztrát 2021(66kB)Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021(183kB)Inventarizační zpráva 2021(57kB)

6.6.2022
 Závěrečný účet 2020

Protokol o schválení účetní závěrky(76kB)Závěrečný účet 2020(346kB)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020(461kB)Rozvaha 2020(152kB)Výkaz zisku a ztráty 2020(108kB)Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020(1754)Inventarizační zpráva 2020(66kB)

6.5.2021
 Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet 2019(194kB)Protokol o schvalování účetní závěrky 2019(36kB)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019(5608kB)Rozvaha 2019(629kB)Výkaz zisku a ztráty 2019(763kB)Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019(4133kB)Inventarizační zpráva 2019(528kB)

4.6.2020
 Závěrečný účet 2018

Závěrečný účet 2018 (pdf 253kB), Zpráva o hospodaření 2018 (pdf 544kB), Protokol o schválení závěrky 2018 (pdf 77kB), Hodnocení plnění rozpočtu 2018 (pdf 3800kB), Rozvaha 2018 (pdf 456kB), Výkaz zisku a ztrát 2018 (pdf 591kB)

30.6.2019
 Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet 2017 (pdf 227kB), Zpráva o hospodaření 2017 (pdf 544kB), Protokol o schválení závěrky 2017 (pdf 400kB), Hodnocení plnění rozpočtu 2017 (pdf 4072kB), Rozvaha 2017 (pdf 634kB), Výkaz zisku a ztrát 2017 (pdf 768kB)

 31.5.2018
 Závěrečný účet 2016

 Závěrečný účet 2016 (pdf 217kB), Inventarizační zpráva 2016 (pdf 137kB), Výkazy 2016 (pdf 2,55MB),  Rozvaha (pdf 327kB),  Výkaz zisků a ztrát (pdf 455kB)

 25.5.2017
 Závěrečný účet 2014

 Závěrečný účet 2014 (pdf 46kB), Zpráva o hospodaření 2014 (pdf 1,014MB)

 Výkazy 2014 (pdf 2,63MB)

 
 Závěrečný účet 2015  

 Závěrečný účet 2015 (pdf 193kB),  Výkazy 2015 (pdf 2,55MB), Inventarizační zpráva (pdf 133 kB), Rozvaha (pdf 327kB),  Výkaz zisků a ztrát (pdf 455kB)