Název anotace  Odesílatel Vyvěšeno K sejmutí

Veřejná vyhláška zpřístupnění seznamu daně z nemovitosti, informace ke zpřístupnění hromadného seznamu, informace k zasílání poštovních poukázek

 FÚ Jč kraj  29.4.2024  30.5.2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP 2024 (pdf 27 kB)

OÚ Dražičky  23.4.2024  

Informace o konání zastupitelstva obce 25.4.2024 (pdf 27 kB)

OÚ Dražičky  18.4.2024  25.4.2024

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí (pdf 66kB)

FÚ Jč kraj  11.4.2024  16.5.2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP konané 7.-8.6.2024 (pdf 26kB)

OÚ Dražičky  8.4.2024  23.4.2024

Rozpočtové opatření číslo 1/2024 (pdf 125 kB)

OÚ Dražičky  6.4.2024  31.12.2024

Závěrečný účet 2022 (535kB), zpráva výsledek hospodaření (238kB), Inventarizační zpráva (162kB), Rozvaha (85kB), Výkaz zisků a ztrát (66kB)výkaz plnění rozpočtu (188kB)

OÚ Dražičky  11.5.2023  30.6.2024
Schválený rozpočet 2024 - závazné ukazatele (pdf 148kB) OÚ Dražičky  20.1.2024  do schválení nového
Střednědobý výhled 2024-2026 (pdf 229kB) OÚ Dražičky  20.1.2024    do schválení nového